"O chłopcu mieszającym powidła" to wiersz - jak przyznaje sam Autor - podobny do "Lato 1961". I znów pojawia się problem relacji autor/bohater...

Przeczytaj wiersz "O chłopcu mieszającym powidła", o którym w tym artykule mówi Janusz Szuber

Kategorie: